Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | ELY korosti uuden kattavan arvioinnin tarvetta
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
350420
post-template-default,single,single-post,postid-350420,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

ELY korosti uuden kattavan arvioinnin tarvetta

Lapin Ely-keskus, aiemmat Natura-arvioinnit eivät ole riittäviä.

Muonion paliskunta, Destination Lapland Oy, Jounin Kauppa Oy, Ylläksen Ystävät ry, Akäslompolon kyläyhdistys, Ylläksen matkailuyhdistys ry, Lapland Hotels Oy, Lapland Safaris Group Oy ja Ylläs-Ski esittivät 23.09.2019 Lapin ELY-keskukselle pyynnön Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoksen Natura-arviointien päivittämisestä. Allekirjoittaneiden mukaan saatujen uusien tietojen valossa 7.5.2014 ja 31.10.2019 tehdyt Natura-arviointi ja Lapin Ely-keskuksen Natura-lausunto eivät ole enää ajantasaisia. Arvioinnissa tulisi ottaa huomioon Hannukaisen kaivoishankkeen suunnitelmia koskeva uusi tieto ja Ruotsin Pajalan kaivoshankkeen yhteisvaikutukset lain vaatimalla tavalla. Luonnonsuojelulaki ja luontodirektiivi taustalla edellyttävät, että hankkeiden yhteiset vaikutukset Natura-alueen suojeluarvoihin arvioidaan kattavasti objektiivisen ja ajantasaisen tiedon perusteella.

Vastauksessaan 28.10.2019 allekirjoittaneiden pyyntöön ELY-keskus päivitti lausuntonsa ja totesi, että Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit -luontotyypin luonnontilan kannalta luontainen virtaama, hyvä veden ja pohjan laatu sekä vaelluskalakantojen elinmahdollisuudet ovat keskeisiä tekijöitä. ELY korosti uuden kattavan arvioinnin tarvetta: ”Näin ollen vesienkäsittelyprosessin muutokset sekä muuttuneiden lähtötietojen perusteella tehtävä uusi arviointi kaivoshankkeen vesistöihin aiheuttamasta kuormituksesta, sen vaikutuksista ja yhteisvaikutuksista muiden toimijoiden kanssa on keskeinen asia arvioitaessa kaivoshankkeen vaikutuksia Tornionjoen – Muonionjoen vesistön Natura-alueen suojeluperusteisiin”. Lausumaa on pidettävä erittäinen merkittävänä. Lupien myöntämiselle tai kaavojen hyväksymiselle ei ole oikeudellisia edellytyksiä ilman ja ennen asianmukaista Natura-arviointia, joka osoittaa, ettei suojeluarvoihin kohdistu kiellettyjä vaikutuksia.

Kaikki osapuolet ovat joutuneet nyt toteamaan, että kaivoshankkeiden yhteisvaikutuksia ei ole tunnistettu riittävässä laajuudessa ja prosessia ei voida jatka ennen kuin perusteellinen uudelleen arvionti on suoritettu.

Ely-keskuksen vastaus pyyntöömme osoittaa, että oikeutta pohjoismaisessa oikeusvaltiossakin on itse haettava aktiivisesti muuten sitä ei kansalaisille jaeta varsinkaan kaivosasioissa Suomen syrjäseuduilla.

Kuvat Kaunisvaaran kaivoksen rikastehiekka-alueelta viime toukokuun osoittaa kuinka rikastehiekka valuu hallitsemattomasti ympäristöön. Ohessa myös kuvat Ely-keskuksen vastauksesta pyyntöömme.

No Comments

Leave a Comment