Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | Viime tapahtumia pohjoisen kaivosalalla
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
349925
post-template-default,single,single-post,postid-349925,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Viime tapahtumia pohjoisen kaivosalalla

Tumman puhuvat ovat kaivosalan uutiset niin läheltä kuin kaukaakin

Joulukuun 2018 ensimmäisellä viikolla rautarikasteen hinnat romahtivat 10% kertarysäyksenä. Finanssialan asiantuntijan Goldman Sachs (David Scutt) uutisen 6.12. mukaan ”iron ore markets will be dull next year” eli hintanäkymät ovat synkkiä ja jauhetun rautamalmin (fines 62%) hinnaksi ennustetaaan 60-70 USD välille tonnilta seuraavat 12 kuukautta. Hintakorjaus koskee myös muita rautarikastelaatuja fines 65% ja 58%. Suomen itsenäisyyspäivän 6.12. noteeraus oli 66,00 USD/ton. Hintakorjaus johtuu Australian ja Brasilian valtavista uusista rautakaivoshankeista ja automaattisen kaivamis- ja kuljetustekniikan käyttöönotosta. Mainituilla hinnoilla Hannukaisen rikkipitoisen malmin hyödyntämistä ei kannata edes aloittaa. Kaivosalan konsulttien tulisi informoida asiasta kunnan päättäjiä kun kaivoshankkeen yrittäjä ei ehkä tee sitä.

Ruotsin puolella SVT1:n mukaan erityisluvalla tapahtuvissa Kaunis Iron AB:n kuljetuksissa sattui sarja onnettomuuksia, joista viimeisessä 2.12. tapahtuneessa 90 tonnin rikastelastissa ollut rekka kaatui ja kuljettaja menehtyi. Samalla tiellä 395 oli sattunut marraskuun aikana 3 muuta onnettomuutta Pajalan ja Svappavaaran välillä, joista 6.11. kuljettaja loukkaantui vakavasti ja 2.11. rekassa olleet 2 henkilöä vietiin lievästi loukkaantuneina sairaalaan. Nyt kaivosyhtiön tj. Per-Erik Lindvallin mukaan kuljetukset rullaavat taas pakollisten surunvalitteluiden jälkeen. Ruotsissa kuljettajien ammattiyhdistys on puuttunut kuljetuksiin ja ihmetellyt mistä johtuvat lyhyellä aikavälillä tapahtuneet vakavat onnettomuudet.

Tämä on kuvaava esimerkki kaivosteollisuuden vastuullisuudesta, kun Kaunis Iron AB:llä ei ole edes ympäristölupaa malmin rekkakuljetuksiin kaivoksen ja Svappavaaran Pitkäjärven lastausalueen välillä. Northlandilta peritty ympäristölupa oikeutti malmikuljetukset rautateitse rakennettavaa siltaa pitkin (siltaa ei tehty) Suomen puolelle. Ruotsin Naturvårdsverket pyysi kesäkuussa Uumajan ympäristötuomioistuinta osittain perumaan vanhan Northlandilta saadun ympäristöluvan. Vaatimuksen yhtenä perusteena olivat ilman ympäristölupaa tapahtuvat kuljetukset Svappavaaraan. Muut perusteet olivat riittämättömät, vuotavat patorakenteet sekä luvaton pohjaveden pinnan 16-17 metrin lasku, josta aiheutui Natura 2000 soiden kuivuminen ja tärkeimpänä rajoittamattomat päästöt Muonionjokeen.

Uumajan ympäristöoikeus vieraili marraskuussa Pajalan kaivoalueella ja ilmoitti ratkaisun ympäristöluvan peruuttamisasiassa siirtyvän ensi vuoden puolelle.

Ihmettelen miten Kolarin kunnan päättäjät saavat tiedot esimerkiksi Ruotsin kaivostapahtumista. Lapin kaivosmyönteinen päivälehdistö ei julkaise oleellisia Hannukaisen kaivoksen luvitukseen liittyviä faktoja Pajalan kaivoksen tilanteesta. Valtuusto näyttää luottavan kaivosyhtiön konsulttien tietoihin kuten käy ilmi niiden laatimista Hannukaisen kaavavastauksista, jotka mielestäni täysin sivuuttavat asiantuntijoiden mielipiteet kaivostoiminnan mahdottomuudesta po. kaava-alueilla.

Lasse Lahtinen

No Comments

Leave a Comment