Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | Kaivosadressi luovutetaan kunnanvaltuustolle 17. 9.2019
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
350350
post-template-default,single,single-post,postid-350350,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Kaivosadressi luovutetaan kunnanvaltuustolle 17. 9.2019

Ryhmä Kolarin kunnan asukkaita luo­vut­taa ad­res­sin ”Yl­läs il­man kaivoksia – Ei Ko­la­rin Han­nu­kai­sen kai­vos­hank­keel­le” Ko­la­rin kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­sen alus­sa tiis­tai­na 17. syys­kuu­ta.

Net­ti­ad­res­si on ke­rän­nyt 13 529 al­le­kir­joi­tus­ta ja ad­res­si Jou­nin Kau­pal­la Äkäs­lom­po­los­sa 37 529 al­le­kir­joi­tus­ta. Yh­teen­sä ni­miä on ker­ty­nyt rei­lus­ti yli 51 000.

Ad­res­si avat­tiin vuo­den 2014 hel­mi­kuus­sa. Tuol­loin kai­vos­han­ket­ta veti North­land Mi­nes Oy. Kai­vo­syh­ti­ön ajau­dut­tua kon­kurs­siin ad­res­si sul­jet­tiin. Ni­miä ryh­dyt­tiin ke­rää­mään uu­des­taan, kun Han­nu­kai­nen Mi­ning Oy os­ti kai­vos­hank­keen ja Ko­la­rin kun­ta ava­si kaa­vap­ro­ses­sin uu­del­leen.

Ad­res­sin al­le­kir­joit­ta­neet yk­si­tyis­hen­ki­löt, yri­tyk­set ja yh­dis­tyk­set vaa­ti­vat, et­tä Han­nu­kai­sen kai­vos­han­ke jä­te­tään to­teut­ta­mat­ta ja Yl­läk­sen mat­kai­lu­a­lue rau­hoi­te­taan luon­to­mat­kai­lu­a­lu­eek­si. Kai­vos­han­ke tar­vit­see so­si­aa­li­sen toi­mi­lu­van, jota al­le­kir­joit­ta­neet ei­vät an­na. Ad­res­sil­la ha­lu­taan myös muis­tut­taa, et­tä kai­vos­toi­min­nan jäl­jet vai­kut­ta­vat kau­as tu­le­vai­suu­teen.

Kun­nan­val­tuus­ton ko­kous al­kaa kel­lo 16, ja se pi­de­tään Kolarin kun­nan vi­ras­to­ta­lon val­tuus­to­sa­lis­sa (Iso­pa­lon­tie 2).

Net­ti­ad­res­si löy­tyy osoit­tees­ta ad­res­sit.com.

No Comments

Leave a Comment