Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | Ympäristölupa
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
348642
page-template-default,page,page-id-348642,page-child,parent-pageid-348560,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Ympäristölupa

Ympäristöluvan olennaiset heikkoudet

Otamme kantaa hankkeen vaikutuksiin mahdollisimman laajasti:

 • vesistövaikutukset Muonionjoessa – erittäin merkittäviä virheitä ionitasapainossa, eli päästöarvio ei ole uskottavasti laadittu
 • ksantaatit ja muut prosessikemikaalit, kaivosyhtiön käsitys ksantaattien jäämäpitoisuudesta ja myrkyllisyydestä virheellinen
 • jätevesien toimimattomat puhdistusprosessit
 • väärin lasketut viipymät selkeytysaltaassa
 • rikastamon vesitase ja sen mahdottomuus
 • koerikastusraportin salaaminen
 • yhteisvaikutus Kaunisvaaran kanssa – tarvittavaa tietoa ei ole olemassa
 • vaikutus Hannukaisen pohjavesiolosuhteisiin – riski on huomattava
 • vaikutus Äkäsjoen virtaamiin – vaikutus on ilmeisesti huomattavasti aliarvioitu
 • suojavallin alimittaiset keräilyaltaat – merkittävä riski Äkäsjoelle
 • suojavalli ei itse asiassa estä kivenheittoja, pölyä, paineaaltoja eikä melua – Hannukaisessa ei voi asua turvallisesti
 • pölyn leviäminen – simulaatio aliarvioi vaikutuksen
 • PAF- ja NAF-sivukivien sulkemisratkaisut eivät ole pitkäikäisiä – tästä aiheutuu ”aikapommi” tuleville sukupolville!
 • vaikutus poronhoitoon huomattava – pohjaveden alenema ulottuu kauas kaivospiirin ulkopuolelle ja Muonionkin puolelle.
 • haittavaikutus matkailuun merkittävä – matkailun merkitys aluetaloudessa
 • vaikutus Saamelaisten oikeuksiin – Saamelaiskäräjiltä ei pyydetty lausuntoa
 • ELY:n Natura-lausunto 31.1.2019 on useilta osin vastoin EU-lainsäädäntöä
 • y.m.

Syventävät tiedostot

Kuvakaappaus Hannukainen Mining Oy:n videosta
Fakta

Kaivosyhtiö vähättelee kaikki ongelmakohteet kuten vaikutukset vesistöön, rikastamossa käytetyt kemikaalimäärät, vääriä laskelmia vesien puhdistusprosesseissa, suojavallin toimimattomuutta, pölyn leviämisen vaikutukset ja kaikki muut riskit ja vaikutukset ympäristöön ja elinkeinoihin.