Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | Luonto
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
224
page-template-default,page,page-id-224,page-child,parent-pageid-222,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Luonto

Pilattua luontoa ei voi korjata

Kolarin kunta on vahvasti mukana kehittämässä luonnontuotealaa ja ympärivuotista matkailua. Kunnan maastot ja maisemat tarjoavat kehitykselle kaiken, mitä tarvitaan:

  • maailman puhtainta ilmaa
  • luomulaatuisia metsiä
  • luomulaatuista villi-/lähiruokaa, kuten marjoja, yrttejä, sieniä
  • puhtaat joet ja järvet kalastukseen
  • upeat ja ainutlaatuiset maisemat ympärivuotiseen ulkoiluun ja matkailuun

Hannukaisen kaivos sijoittuisi keskelle arvokasta luontoa, Natura-alueiden, vesistöjen ja Pallas-Yllästunturin kansallispuiston läheisyyteen. Vaikutukset ympäröivään luontoon olisivat tuhoisia ja vaikuttaisivat myös merkittävästi alueen poronhoitoon ja jatkuvasti kehittyvään luonnontuotealaan sekä ympärivuotiseen matkailuun.

Tavoitteena maailman puhtain metallikaivos

Hannukainen Mining haluaa tehdä Hannukaisen kaivoksesta niin puhtaan kuin mahdollista ja pyrkii minimoimaan ympäristövaikutuksia.

Monimutkaisen maaperänsä ja ainutlaatuisten ympäristöarvojensa vuoksi Hannukaisen alue ei sovellu laajamittaiseen kaivostoimintaan, jossa louhitaan kiisupitoista malmia! Kaivosyhtiön esittämät ratkaisut johtavat varmuudella merkittäviin ympäristövaikutuksiin sekä toiminnan aikana että sulkemisen jälkeen. Usealle Natura-alueen luontoarvolle voi näin ollen tapahtua merkittävää heikennystä. Ongelmakohteet ovat muun muassa:

  • Vaikutukset Hannukaisen pohjavesiolosuhteisiin, Äkäsjoen virtamiin ja Tornion-Muonionjokeen
  • Rikastamon vesitase, prosessikemikaalit, vääriä laskelmia sekä jätevesien puhdistusprosessit ja purku Tornion-Muonionjokeen
  • Suojavallin toimimattomuus pölyn, paineaaltojen, melun ja lentokivien esteenä
  • Pölyn leviäminen ja sen vaikutukset ilmaan, kasvillisuuteen ja lumeen

Eläinmatkailu ja luonnonsuojelualueet Kolarissa

Lapin luontomatkailu numeroina

Hannukaisen (Laurinojan) n. 30 vuotta sitten kannattamattomana lakkautetun avolouhoksen sivukivikasoja.

Fakta
10 km

Säteellä kaivoksesta muutoksia kasvillisuudessa

99,9 %

Lapin metsistä ovat luomumetsiä