Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | Olisiko nyt aika viheltää peli poikki?
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
349252
post-template-default,single,single-post,postid-349252,single-format-standard,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Olisiko nyt aika viheltää peli poikki?

Hannukaisen kaivokselle tuomio viranomaisilta ja asiantuntijoilta

Keskeiset viranomaiset ja asiantuntijat pitävät lausunnoissaan kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja vesilupahakemusta yhä niin sekavana ettei sen perusteella voi lupaa myöntää.

Metsähallitus: Pahimmissa tapauksissa kaivoksella tapahtuvan toiminnan seurauksena voidaan menettää Tornion-Muonionjoen merkittävimmän meritaimenen kutujoen koko kalakanta.

Luonnonvarakeskus: Luonnonvarakeskuksen kanta on, että ympäristö- ja vesiluvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä, lausunnossa myöhemmin esitettäviin perusteluihin nojautuen ja varovaisuusperiaate huomioiden.

Lapin Ely-keskus kalatalousviranomainen: Katsoo edellä sanottuun perustuen, että edellytyksiä luvan myöntämiseksi ei ole. Hakemus on hylättävä.

Kolarin oma ympäristölautakunta on erittäin kriittinen: Ympäristönsuojeluviranomainen haluaa esittää painavan huolensa alueen vesien tilan ja ekosysteemien heikkenemisestä hankkeen toteutuessa.

Meri-Lapin ympäristölautakunta: Hakemusasiakirjat ovat tästä syystä varsin sekavat, sisältäen ristiriitaisuuksia ja niistä on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa hankkeen ympäristävaikutuksista.

Ylläksen alueen matkailuyrittäjät, Muonion paliskunta, Äkäslompolon kyläyhdistys, Ylläksen ystävät mukanaan mm. Saamelaiskäräjät tuo omassa muistutuksessaan, liitteineen 241 sivua esiin useita vakavia puutteita kaikissa kaivoshankkeen keskeisissä toiminnoissa. Asiantuntijoina mm. DI Leif Ramm-Schmidt, Professorit Kari Heiskanen ja Hannu Lehtonen.

*** Vesistövaikutukset – merkittäviä virheitä ionitasapainossa, jonka johdosta päästöarvio ei ole uskottavasti laadittu.
*** Ksantaatit ja muut prosessikemikaalit, kaivosyhtiön käsitys jäämäpitoisuudesta ja myrkyllisyydestä virheellinen.
*** Jätevesien toimimattomat puhdistusprosessit.
*** Väärin lasketut viipymät selkeytysaltaassa.
*** Rikastamon vesitase ja sen mahdottomuus
*** Koerikastusraportin salaaminen.
*** Yhteisvaikutus Kaunisvaaran kanssa – tietoa ei ole olemassa.
*** Vaikutus Hannukaisen pohjavesiolosuhteisiin – riski on huomattava.
*** Vaikutus Äkäsjoen virtaamiin – vaikutus on todistettavasti aliarvioitu.
*** Suojavallin alimittaiset keräilyaltaat – laskentavirhe altaiden koon määrittelyssä – merkittävä riski Äkäsjoelle.
*** Suojavalli ei itse asiassa estä lentokiviä, pölyä, paineaaltoja eikä melua – Hannukaisessa ei voi asua turvallisesti.
*** PAF- ja NAF-sivukivien sulkemisratkaisut eivät ole pitkäikäisiä – pohjarakenne rikkoutuu maan painumisesta johtuen – pintarakenne on alttiina routimiselle – tästä aiheutuu ”aikapommi” tuleville sukupolville!
*** Vaikutus kaloihin sekä Muonionjoessa että Äkäsjoessa
*** Vaikutus poronhoitoon huomattava.
*** Haittavaikutus matkailuun merkittävä – matkailun merkitys aluetaloudessa
*** Vaikutus saamelaisten oikeuksiin – lausuntopyyntö unohtunut.

Suomen Kuvalehdessä 10.4.2018 Pohjois-Suomen avin ympäristölupajohtaja Erkki Kantola totesi.

”Katsomme lupahakemuksista, että niissä esitetyt luvut on perusteltu järkevästi, mutta ei meillä ole resursseja tehdä selvityksiä niiden paikkansapitävyydestä”.

Kansalaisilla on nyt ollut resursseja käytettävissä ja kaivosyhtiön selvitykset on todettu paikkansa pitämättömiksi. Pohjois-Suomen AVI on selvittänyt nyt hanketta 4 vuotta joka on jo 14 vuoden ajan piinannut Ylläksen alueen ihmisiä ja langettanut mustat pilvet alueen luonnon ylle.

Olisiko nyt aika viheltää peli poikki.

 

No Comments

Leave a Comment