Pro Ylläs - Ylläs ilman kaivoksia | Lahjoita
Ylläs, Yllas, Äkäslompolo, Akaslompolo, Hannukainen, Kolari, Finland, Suomi, kaivos, kaivokset, mine, mining, open-pit, avolohous, kaivoslaki, Hannukainen Mining, Hannukaisen kaivos, Hannukainen kaivos, Pro Ylläs, Ylläs ilman kaivoksia, Yllas without mines, jokivarsi, muonio, tornio, muoni-torniojoki, lohi, lappea, lappeanlohi, kalastus, fishing, salmon, flyfishing, fishing river, pallas-ylläs kansallispuisto, kansallispuisto, luonnonsuojelu, luonto, lapin luonto, nature activist, nature, Lapland, Lappish nature, eco-tourism, luontomatkailu
189
page-template-default,page,page-id-189,page-child,parent-pageid-181,eltd-cpt-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,moose-ver-2.2, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1200,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

Lahjoita

Hyvät Ylläksen ja Lapin luonnon ystävät!

Tukeanne tarvitaan ja uusi keräyslupa on saatu Ylläs 250 ry:n toimesta. Lahjoituksia voi suorittaa tilille OKOYFIHH – FI6557803820194578.

Olemme tehneet seitsemän vuotta aktiivista työtä osoittaaksemme Hannukaisen kaivoshankkeen vakavat puutteet.

Prosessi on kolmiosainen ja moniportainen. Hannukaisen kaivoskaavasta on jätetty mielipiteet ja muistutukset. Seuraava vaihe on Kolarin kunnan toimesta kaavan laittaminen virallisesti nähtäville ja jonka kunta valtuuston toimesta sitten hyväksyy tai hylkää. Tämän hetkisen käsityksemme mukaan tämä tulee aikaisintaan tapahtumaan ensi syksynä. Mikäli kunta päättää kaavan hyväksyä edessä on valitus hallinto-oikeuteen.

Kaivospiiri lupa on myönnetty Tukesin taholta ja siitä on valitettu hallinto-oikeuteen Ylläksen alueen yritysten, Muonion Paliskunnan ja mm Äkäslompolon kyläyhdistyksen toimesta.

Samoin on valitettu hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen AVI:n päätöksestä salata kaivoksen koerikastusraportin tulokset jotka näkemyksemme mukaan estävät merkittäviltä osin tiedon saannin siitä mitkä ovat kaivoksen todelliset vaikutukset vesistöön.

Ympäristöluvasta on lausuttu nyt kahdesti ja viimeisin lausunto liitteineen oli yli kaksisataa sivua. Lisäksi on lausuttu vaikutuksista Natura-alueeseen, laadittu kirjelmiä Kolarin kunnalle, Rajajokikomissiolle, Norrbottenin lääninhallitukselle yms. muiden sidosryhmien yhteydenpidon lisäksi.

Laki edellyttää, että vaikutusalueen asukkat voivat osallistua hanketta koskevaan päätöksentekoon vuorovaikutusmenettelyiden kautta lähinnä edellä kuvattujen prosessien kautta. Merkityksellisen vuorovaikutuksen varmistamiseksi ja jotta kansalaiset voivat lausua vaikutusten merkityksestä olosuhteisiinsa tietoa pitää ollla.

Kaivosyhtiön selvitykset ovat osoittautuneet puutteelliseksi ja tarvittavan tiedon hankkimiseen olemme käyttäneet kohta 200 000 € varmistaaksemme asemamme ja tulevaisuutemme.

Rahaa on kerätty eri lähteistä pääasiassa alueen yrityksilta, mökkiläisiltä ja paikallisilta. Lisäksi lahjoittajia ovat olleet itse Äkäslompolon kyläyhdistyksen lisäksi mm. Muonion Paliskunta, Äkäslompolon Osakaskunta ja Ylläksen Ystävät. Merkittäviä lahjoituksia ovat suorittaneet ulkopaikkakuntalaiset yksityishenkilöt jotka ovat kiintyneet Ylläksen hienoihin maisemiin vuosikymmenien aikana.

Suuri kiitos kaikille lahjoittajille!

Kuten kerrottua prosessi jatkuu ja kansalaisten perusoikeuksia koetellaan jatkossakin. Poikkeuksellista on Suomen oloissa kuinka merkittävin resurssein kansalaiset ovat asiassa liikkeellä osoittaakseen Kolarin kunnan valitseman elinkeinopoliittisen linjauksen kestämättömäksi.

Kaikki lahjoitukset otetaan vastaan suurella ilolla aina eurosta alkaen. Rahankeräyksestä vastaava taho on Ylläs 250 ry. Rahankeräyslupa RA/2023/78 18.01.2023. Myöntäjä Lapin Poliisilaitos. Keräyslupa on voimassa toistaiseksi. Keräystä suoritetaan Äkäslompolon kyläyhdistyksen, Life in Äkäslompolo ja ProYlläs-sivuilla internetissä ja Facebookissa. Kerätyt varat käytetään Hannukaisen kaivoshankkeen vastustamiseen johtuen hankkeen aiheuttamasta uhasta alueen luonnolle, ihmisille ja elinkeinoille.

Kiitos tuestanne!

#tulevillesukupolville

Lahjoita

Tue ostamalla

Vaikuta allekirjoittamalla